en güzel şiirler

İzmir

İzmir
Hatırladınız mı İzmir‘i
Yurt kalıyor iken geri
İzmir hep ileri hep ileri
Rumu, Yahudisi
Azda olsa Ermenisi
Bağrında barındırırdı İzmir’lisi
Tiyatrosu,sinema
Bir başkaydı İzmir eğlencesi
Sonra işgal edildi
Dağdan indi Çakırca’lı Mehmet efesi
Herkes safını etti belli
İttihat ve Terakki cemiyetleri
Selanik’li dr Nazımi
Yahudiydi kendisi
Olunca memleket meselesi
Ön saflarda yer aldı kendisi
İlk kurşunu atan Tahsin‘di
Size taarruzu değil
Ölmeyi emrediyorum diyen
Mareşal Mustafa Kemal‘di
Dokuz eylül günüydü
İzmir’in düşmandan temizlenişi
Hatırladınız’mı şimdi o günleri
Bugün de o gün gibi
Yurt kalıyor geri
Bir başkadır bugün, İzmir’in bende ki yeri
HEP ileri, hep ileri
ali asker ENÜL

Bir Cevap Yazın